KvalitetsIT overtager Next Step Citizen

2 januar - 2017

KvalitetsIT overtager Next Step Citizen

Fra 1. januar 2017 overtager KvalitetsIT Next Step Citizen fra SE

Next Step Citizen er, efter KvalitetsIT har overtaget virksomheden, en række komponenter, der kan anvendes til at komme hurtigere i mål med projekter inden for sundhedsIT f.eks. integrationer til KIH, DDS, OpenTeleHealth og de tilhørende sikkerhedsmodeller. Alt sammen leveret som microservices. Komponenterne er blevet udviklet i forbindelse med OPI projekter med Hospitalsenheden Horsens, Horsens og Esbjerg Kommuner og sidst, men ikke mindst via projektet Den Digitale Landevej i Region Syddanmark, hvor Region Syddanmark, sammen med Esbjerg, Varde, Vejen, Aabenraa og Odense kommuner afprøvede en fælles telemedicinsk infrastruktur på tværs af sektorer.

KVALITETSIT
KvalitetsIT Next Step Citizen NSC